För deltagare

Tack för väl genomförda dagar på KOMMEK 2020.
Vi ser fram emot att välkomna dig igen 2022!