KOMMEK 2018 Guldpartners

Detta är KOMMEKs Guldpartners.

KOMMUNINVEST

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. 

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt sina medlemmar i form av lägre räntor.

För närvarande är 277 kommuner och elva landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut.


PwC erbjuder kommuner, landsting och kommunala bolag hjälp med att utvärdera och utveckla sin verksamhet genom att tillhandahålla de främsta experterna inom revision, rådgivning och utbildning. Vi drivs av att skapa värde för våra kunder och svensk välfärd och det gör vi genom att kombinera vår djupa verksamhetskunskap och erfarenhet från kommunal sektor med marknadens främsta metoder för organisations- och processutveckling.


SPP Fonders fokus är att skapa bra avkastning till låga avgifter genom enkla, prisvärda och hållbara fonder. Hållbart fondsparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Att spara hållbart är det enda logiska, ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att vi tillsammans ska kunna uppnå FNs globala hållbarhetsmål.
Kapitalförvaltning behöver varken vara krånglig eller dyrt. Vi tror på enkelhet och fokuserar på tre saker.

Hos oss är hållbarhetsanalysen en helt integrerad del i bolagsanalysen och den kompletterar den rena finansiella analysen av bolagen. Baserat på vår hållbarhetsanalys undviker vi att investera i bolag som vi anser vara icke-hållbara. Vi styr över våra investeringar i bolag vi menar hanterar risker och är bättre positionerade i förhållande till långsiktiga trender förknippade med global hållbar tillväxt.
SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av norska Storebrand ASA.


Unit4 är vi stolta över att utveckla produkter och tjänster som hjälper dynamiska organisationer att anpassa sig till de alltmer snabba förändringarna som man står inför. Enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Vår strävan är att sätta en ny global standard för IT-baserade affärssystemlösningar, och med digitalisering högt på agendan. Vi har bland annat introducerat världens första digitala assistent för affärssystem, Wanda, på marknaden för stötta automatiseringen av administrativa processer. Vi bidrar inte bara till en kostnadssmart och effektiv verksamhet, utan också till långsiktigt lågt TCO (Total Cost of Ownership). Vår tagline ”in business for people” lyfter fram vårt fokus på att skapa användarvänliga lösningar  – människor ska inte behöva anpassa sig efter tekniken, utan tvärtom! Vi är extra starka inom tjänsteintensiva organisationer, offentlig sektor, utbildning, ideella organisationer, fastighet, byggbranschen, och finans, men våra tusentals kunder finns inom nästan alla industrier.

Med många års erfarenhet kan vi även tryggt påstå att vi kan erbjuda ett molnbaserat affärssystem av högsta kvalitet, och vi ser till att ditt företag till fullo kan utnyttja de skalfördelar som finns av en centraliserad och professionell drift. Vi är även stolta vinnare av ”Årets affärssystemprojekt 2017” tillsammans med Lantmännen, och 2018 tillsammans med Stockholms stad! 2018 har vi även vunnit priset European IT Excellence Award för offentlig sektor tillsammans med Stockholms stad som vi är väldigt stolta över.

Med verksamhet i 26 länder, och med ca 4200 anställda, omsätter koncernen nära 600 miljoner euro. Unit4 har sitt huvudkontor i Utrecht, Nederländerna, och den svenska organisationen har ca 400 anställda.


Visma Enterprise är ett företag i Vismakoncernen, ett av Nordens största och mest expansiva IT-företag.   

Vi har 50 års erfarenhet av att erbjuda lösningar som automatiserar verksamhetskritiska processer. Med kompetens, innovation och pålitlighet effektiviserar vi svensk offentlig sektor samt stärker svenska företags och organisationers konkurrenskraft.

Guldpartners