”Nya” Karnov Kommun optimerad för snabba och rättssäkra beslut

2018-08-15 08:45

I september lanserar Karnov Group en ny, uppdaterad version av sin juridiska informationstjänst Karnov Kommun.

– Vi har jobbat med det här i ett och ett halvt år och tar nu med oss alla lärdomar in i nya versionen. Vi vill skapa en optimal tjänst för enkla, snabba och rättssäkra beslutsunderlag, säger Petter Svensson, innehållsansvarig i Karnov Kommun.

Tjänsten är redan väletablerad och används av såväl jurister som handläggare på kommuner runtom i landet. Karnov Kommun ger trygg och enkel vägledning baserat på expertutlåtanden och relevanta domar och rättsfall. Användarna får tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag – allt anpassat efter respektive användares ämnesområde, behov och bakgrund.
– Man kan säga att det är juridik för ickejurister, förklarar Petter Svensson. Det är textmässigt anpassat efter användaren. Vi arbetar hela tiden med att göra juridiken begriplig utan att göra avkall på nyanser.

En databas av juridisk kunskap
Den nya versionen är optimerad för att passa den enskilde handläggaren och juristen, oavsett var i kommunen hen arbetar, med anpassade texter, nyheter, guidelines, checklistor med mera.

– Ytterligare ett stöd för att fatta rättssäkra beslut är alla experter som man kan ställa frågor till. Frågorna och svaren blir dessutom en databas av juridisk kunskap. Tjänsten blir därför bättre med tiden och ju fler användare den har, säger Christian Tamker, kommunsäljare på Karnov Group.

Konkret och situationsanpassad vägledning
Experterna, som i tjänsten också kommenterar och förklarar bland annat domar och nya lagförslag, väljs ut med omsorg. Alla utlåtanden kontrolleras i flera instanser.
– Kvalitet är allt för oss. Vi tar bara in experter med lång erfarenhet, väldigt välmeriterade personer, säger Petter Svensson.

Han nämner Jan Melander som ett exempel, en av landets främsta experter på skoljuridik och juridisk metodik. Melander har utvecklat Skolstödet, en del av Karnov Kommun.
– Vad är det till exempel som gäller kring olika kränkningar i skolmiljö? Skolstödet ger väldigt konkret och situationsanpassad vägledning när det kommer till saker som mobbning och smygfotografering, säger Petter Svensson och tillägger:
– Det är ett bra exempel på hur vi vill vara i förhållanden till våra användare, extremt konkreta.

Det är enkelt att komma igång med Karnov Kommun. Du får dessutom möjlighet att testa tjänsten gratis i 14 dagar. Läs gärna mer här!

Fakta
Karnov Group kombinerar juridisk expertis med en allomfattande rättsdatabas för att ge yrkesverksamma jurister och tjänstemän tillgång till exakt den information de behöver – när de behöver den. Utöver Karnov Kommun erbjuder man exempelvis också tjänsten Karnov Juridik, som används av många kommunjurister runt om i landet. Läs gärna mer på karnovgroup.se.

Text: David Stark
Foto: Karnov Group