Parmacos behovsanpassade byggnader löser kommunernas utmaningar

2018-07-03 08:50

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar de kommande tio åren. De flesta kommuner växer kraftigt och demografin förändras i snabb takt. Enligt SKL behövs det byggas 1 100 skolor och förskolor fram till 2021, varav 10 procent av det tidigare beståndet ska byggas på tre år.

Samtidigt är kommunernas befintliga förskolor och skolor i stort behov av renovering och upprustning. 

En lösning som flera kommuner har upptäckt är att hyra en dynamisk Parmaco-skola på längre sikt. Framför allt är det möjligheten att kunna anpassa byggnadernas storlek och utformning efter ökande eller minskande behov som lockar.

– Våra skolbyggnader kombinerar fördelarna hos en permanent skolbyggnad med flexibiliteten hos mer tillfälliga lösningar. Våra förskolor och skolor kan således anpassas efter skiftande behov, och över lång tid, säger Thomas Jansson, Sverigechef på Parmaco. 

Dynamiska skolbyggnader
Parmacos anpassningsbara skolor och förskolor är arkitektritade byggnader i gediget trä. Byggnaderna uppfyller samma höga krav på isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö som finns på permanenta hus. De är behovsanpassade lokaler som kan användas på kort eller lång sikt. Kostnaderna är däremot alltid förutsägbara.

Byggnaderna kan anpassas över tid då platsbehoven kan variera från år till år. Parmaco erbjuder även satellitbyggnader som kan anslutas till kommunens permanenta byggnader.

– Med tanke på vår föränderliga omvärld ska kommunen inte bli fast med en lösning, utan man ska lätt kunna bygga till eller ta bort klassrum efter de behov som kunden har, säger Thomas Jansson.

Nordeuropas största flyttbara skola
Det är många nya förskolor och skolor från Parmaco som nylingen har tillkommit i olika kommuner runtom i Sverige: ett par förskolor uppe i Umeå och Luleå, och stora skolor i Eskilstuna, Hällefors och Göteborg. Sverigechef Thomas Jansson nämner dock lite extra speciellt de nya skolorna i Halmstad kommun: 

– Det är två skolor som vi håller på att bygga just nu i Halmstad. Tillsammans rymmer de 900 elever och skolorna är, vad vi vet, de största flyttbara skolorna i hela Nordeuropa. Lagom till höstterminen kommer de finnas på plats och det ska bli så roligt att se!

Parmaco hyr ut designade dynamiska förskolor och skolor till kommuner. Läs gärna mer här!

Text: Petra Zillén
Foto: Parmaco

Fakta/Om Parmaco
Parmaco hyr ut arkitektritade dynamiska förskolor och skolor till kommuner. Bolaget har funnits på den svenska marknaden sedan 2015. Se parmaco.se för mer information.  
Följ Parmaco på Twitter.
Följ Parmaco på LinkedIn.