Per Grankvist: ”Hållbarhet är lönsamt”

2018-04-26 14:13

Per Grankvist är journalisten och författaren som blivit ett känt namn inom hållbart företagande. På Kommek 2018 ska han prata om hållbarhet som en självklar del i att arbeta smartare och mer resurseffektivt – inte minst inom offentlig sektor.

Per Grankvist har bevakat hållbarhetsfrågorna i mer än ett decennium och har bland annat skrivit den storsäljande boken ”CSR i Praktiken”. Hans grundfilosofi är att förenkla det som många kan uppleva som svårt.

– Hållbarhet handlar om att göra det mesta möjliga av de resurser vi har. Men ofta gör vi hållbarhet till något svårt och moraliskt, vilket gör ämnet tråkigt och träigt. För mig är det väldigt enkelt: fråga dig själv om vi använder våra resurser på ett smart eller dumt sätt? Varje gång du sparar resurser sparar du också pengar. 

Genom att gå bortom moral och klimatpanik kan man frigöra kunskap och kreativitet, menar Per Grankvist. Men inom offentlig verksamhet är hållbarhetsarbetet ofta fånge i olika administrativa system.

– Det finns en övertro i Sverige på att systemen ska lösa allting. Men ett ledningssystem gör inte automatiskt att du hittar på nya, annorlunda och smartare idéer. Först när man sätter sig ner i arbetslaget kan man komma fram till nya saker. Självklart är det bra med kvalitetssystem, men de är främst backspeglar. Vi måste blicka mer framåt.

Social hållbarhet tar plats

Efter att ha genomlyst närmare 500 företag med hållbarhetsblick under de senaste tio åren, ser Per Grankvist ett tydligt mönster: de som lyckas har brutit ner hållbarhetsbegreppet och pratar om åtgärder i enkla och konkreta termer som leder till ökad lönsamhet.

Det har samtidigt skett en förflyttning av fokus mellan hållbarhetens tre ben. Från miljö och ekonomi har diskussionerna de senaste åren börjat handla allt mer om social hållbarhet och de anställdas välbefinnande – en fråga som i allra högsta grad är relevant för chefer inom offentlig sektor.

– Sverige är bäst i världen på hållbarhet, och offentlig sektor är jättebra på miljöarbete. Men samtidigt är de anställda ofta överarbetade, särskilt inom vård, skola och omsorg. Vad kostar det att ha så många sjukskrivna? Hur ska vi se till att de anställda inte bränner ut sig?

Smart och lönsamt

Att prata om lönsamhet i samband med hållbarhet är fortfarande stundtals provocerande. Per Grankvist menar att hela nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete är att se hur saker och ting kan göras smartare, effektivare och mindre resursbelastande. Därmed ökar också lönsamheten. Själv utbildar han företagsledare i just hållbart ledarskap.

– Jag tar risken att låta cynisk och prata om pengar. Digitaliseringen ger oss enorma möjligheter, men vi måste också ta vara på våra medarbetare på bästa sätt. Hållbarhet är en ledarskapsfråga – en organisation kan inte bli hållbar om inte ledarna förstår vad det handlar om.

Per Grankvist menar att hållbarhet, eller smarta arbetssätt generellt, är färskvara som kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och idéer.

– Det finns en vanlig föreställning att om alla bara skickas på kurs så blir det bra, men det räcker inte. Tiderna förändras, och vi måste hela tiden fråga oss hur det vi gör i dag kan göras smartare i morgon. Därför tror jag att en mötesplats som Kommek – där vi kan prata om stora, breda perspektiv − är strategiskt viktig och bra för framtiden. Vi får inte låta gemensamma verksamheter bedrivas kortsiktigt.