Rätt chefsstöd för friskare arbetsplatser 

2018-08-12 16:36

Chefers villkor och förutsättningar är en nyckel till andra medarbetares arbetssituation i en mängd frågor, inte minst när det gäller friskare arbetsplatser. Ändå är det många chefer som saknar det stöd och de resurser, inte minst i form av tid, som krävs.

– Särskilt inom vård/omsorg och socialt arbete brister det. Där ser vi alltför ofta chefer med alltför många medarbetare, bristande stöd och otydligt mandat, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision Chef, som tar ett helhetsgrepp om chefens premisser i vardagen

Veronica Magnusson, som har stor insyn i chefers villkor i både den privata och offentliga sektorn, vet att behovet av att lyfta dem på många håll är enormt.

– Många chefer har bra förutsättningar, men vi vill att alla ska nå dit. Chefens förutsättningar är avgörande för att kunna jobba med Arbetsmiljöverkets skrifter och ha tid för gott ledarskap.

Digital transformation ställer nya krav

Stress och höga sjukskrivningstal har länge varit en utmaning för chefer inom alla områden. Men den riktigt stora utmaningen nu, menar Veronica Magnusson, är kompetensförsörjningen.

– Idag har vi många bristyrken på marknaden och mycket av chefernas tid går till att rekrytera personal, vilket är kostnadsdrivande.

– Vi är ju också inne i en digital transformation som innebär kraftigt förändrade arbetssituationer. Det ställer höga krav på chefer i övergången, fortsätter hon.

Nätverkande A och O

Nya utmaningar och högre krav vandrar också hand i hand med tydliga önskemål från den generation som nu tar klivet in på arbetsmarknaden. På Vision hör man ofta unga lyfta vikten av ett bra ledarskap och en närvarande chef. Alltså ytterligare faktorer som yrkar på bättre förutsättningar och mer tid. Men var ska det hittas?

– En fråga som vi länge har drivit är ett rimligt antal medarbetare per chef. Särskilt i kvinnodominerade yrken är det allt för vanligt att chefer går på knäna. Att ha 15 eller 40 medarbetare påverkar väldigt mycket chefens förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Veronica Magnusson, som även trycker på vikten av tid för reflektion och återhämtning i sin chefsroll.

– Det är superviktigt för chefer att få prata med andra i samma roll, att få bolla utvecklingsfrågor och utmaningar i vardagen. Det är också därför vi på Vision Chef jobbar aktivt med att erbjuda våra chefsmedlemmar nätverk och sammanhang att dela sina tankar, frågor och erfarenheter i. 

Läs gärna mer om Vision Chefs arbete för att förbättra chefers förutsättningar.

Fakta/Vision Chef
Vision Chef är Sveriges största chefsförbund inom välfärden och jobbar aktivt för att förbättra chefers förutsättningar – bland annat genom att ställa krav på ett rimligt antal medarbetare, rätt chefsstöd och kompetensutveckling. Genom medlemskap i Vision Chef medlemskap får personer i chefsposition stöttning i vardagen genom bland annat chefsrådgivning, en personlig ombudsman, utbildning och chefsnätverk. Läs gärna mer på www.vision.se/yrken/chef

Text: Jennifer Bark
Foto: Vision Chef