Så hittar du din organisations dolda tillgångar

2018-06-18 14:13

1 312 116 kronor. Refero har ända sedan 2005 arbetat med att hitta avvikelser, återföra nytt kapital och förebygga framtida risker i svenska organisationer. 1 312 166 kronor är snittvärdet på vad företagets medarbetare hittar i varje enskilt projekt.

– De enskilda felmarginalerna kan var minimala, men den förlorade summan blir ofta väldigt stor, säger Lars Fyhr, Referos vd och grundare.
Refero var först i sin bransch med att arbeta med offentlig sektor. Baserat på sin gedigna erfarenhet och kunskap har de arbetat fram en modell som ständigt utvecklas. I grunden består den av fyra steg.

1. Insamling och bearbetning av data
– Vår mjukvara är egenutvecklad och baseras på all vår erfarenhet. Det är våra frågeställningar som programmet bygger på och de blir bara fler och fler för varje år, berättar Lars Fyhr, Referos vd och grundare, och fortsätter:
– Det gäller att ta tillvara på all den kunskap som finns. 

2. Analys och identifiering
Om steg 1 är en bil så utrustas den i steg 2 med en rutinerad chaufför. Här kommer alltså människan in för att med all sin erfarenhet identifiera de dolda tillgångarna.
– Vi utgår alltid från att varje enskild avvikelse ska kontrolleras. Har den kanske redan blivit korrigerad? Stämmer det här verkligen? Om arbetet ska göras rätt krävs mer än en knapptryckning, säger Lars Fyhr.

3. Dialog och kapitalåterföring
– Eftersom vi jobbar så självständigt – vår kund behöver inte lägga ner mer än en timme per steg – är det nu vi går igenom vad vi har hittat, hur vi har gått tillväga och vilka förslag vi har på korrigeringar. Sedan påbörjar vi återföringen och det är faktiskt inte förrän pengarna återfinns på kundens konto som vi tar betalt.

4. Strategi framåt
Lika viktigt som det är att hitta de dolda tillgångarna är det att förhindra att nya avvikelser uppstår. Utöver sin övergripande rapport lämnar Refero därför förslag på hur såväl system som rutiner kan förbättras.
– Det är den andra kunskapsöverföringen i projektet, med bland annat statistik och köpmönster som kunden kan ta ställning till för en mer kvalitativ verksamhet, säger Lars Fyhr.

Referos arbetsprocess innefattar givetvis alla de fyra stegen. Läs gärna mer här!

Mer om Refero
Förutom att tillföra dolt kapital ger Refero i sin process ett kvalitetssäkrande beslutsunderlag, som bland annat visar vilka risker som finns i hela processen från inköp till betalning och hur man kan skapa ett högre resultat. ”Man kan se oss som en försäkring. Vi släcker bränder innan de uppstår”, säger vd:n och grundaren. Lars Fyhr.
Läs gärna mer på refero.se


Text: David Stark
Foto: Refero