Program

Program för KOMMEK 2018

      

På Torget har du möjlighet att träffa några av KOMMEKs föreläsare för att diskutera med dem och ställa frågor. Läs gärna mer om Torget och vilka föreläsare du kan träffa där, under  ”För deltagare”. 

22 augusti

09:45 - 11:15 Invigning
11:45 - 12:30
1. Knepen som får dig att lyckas som nätverkare D
2. Effektiv styrning utan riktade statsbidrag A
3. Styrning kräver både tydliga mål och en resultatkultur Malmö Arena
4. Good governance bra för samhället C
12:30 - 13:15
5. Mål- och resultatstyrning mot ökad tillit B
6. Aktuella frågor om moms och momsersättning JULIA
7. Strategisk styrning av framtidens hälso- och sjukvård E
8. Järvaskolan vill väcka ungdomars självkänsla HAMLET
9A. Virtual reality vidgar vyer ROMEO
13:30 - 14:30
10. GULDPARTNER - Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna A
11. Maktbalansen vänds upp och ner D
12. När strukturer och processer står i vägen B
13. Bra analys av resultatet vässar verksamheten Malmö Arena
13:45 - 14:30
14. Klyftan ökar mellan stora och små E
15. Malmö och Växjö gör globala FN-mål till sina HAMLET
16. Revision i samverkansorgan – snårigt! C
17. Artificiell intelligens ny väg för vården JULIA
15:00 - 16:00
18. GULDPARTNER - Det krävs mod att förändra befintliga strukturer Malmö Arena
19. Hjärnkoll på maten A
20. Intern kontroll i framkant, hur åstadkommer man det ? B
21. Oheliga allianser i det politiska styret HAMLET
15:00 - 15:45
9B. Virtual reality vidgar vyer ROMEO
22. Hur möter välfärden rekryteringsutmaningen - vad kostar det att rekrytera? JULIA
23. Hållbarhetsredovisning - något för kommuner? E
24. Det finns mycket att vinna på e-handel C
25. Kommundirektören och digitaliseringen D
16:15 - 17:00
26. Nätverkssjukvård till nytta för patienterna E
27. Styrsystem för hela kommunen Malmö Arena
28. Använd personalen där den behövs bäst JULIA
29. Långsiktig planering krävs för dagens beslut! B
16:15 - 17:15
30. GULDPARTNER - Grön finansiering - ett verktyg i kommunens miljöarbete HAMLET
31. Äga eller hyra lokaler? C
32. Forma bilden av framtidens ekonom D
33. Han öppnar våra ögon för nya kulturer A
16:30 - 17:15
9C. Virtual reality vidgar vyer ROMEO
17:15 - 19:00 Mingel

23 augusti

08:00 - 08:30 Frukostsmoothie
08:30 - 09:00
34. Lättare analysera äldreomsorgens kostnader B
35. Så drar sjukvården nytta av digitaliseringen A
36. Innovationsupphandling - hur svårt kan det vara? JULIA
37. Varberg inkluderar på riktigt C
38. Årets tillväxtkommun 2018 Malmö Arena
09:30 - 10:30
39. GULDPARTNER - Klimatsmart kapitalförvaltning - nyckeln till en hållbar framtid HAMLET
40. Nå fram med din kommunikation Malmö Arena
41. Systemet för utjämning ses över JULIA
42. Smartare än kommunsammanslagning E
43. Aktuella redovisningsfrågor B
09:30 - 10:15
44. Stimulera sömlös samverkan ROMEO
45. Robotarna redo ta över A
46. Riskanalysen – grunden för all revision C
47. Olika mycket pengar till olika skolor - vilka effekter ger det? D
10:45 - 11:30
48. Effektivisera och förenkla administrationen! Malmö Arena
49. Bostäder för alla - hur når vi dit? C
50. Slöseri med vårdtid trots brist på resurser HAMLET
51. Gemensam sak för att motverka fusk JULIA
52. Tillit skapar bättre styrning B
11:30 - 12:15
53. Finansiell analys från utsidan! A
54. Mer styrning ger bättre upphandling E
55. Så får du medborgarna att prata integration ROMEO
56. Professioner både svårstyrda och kuvade D
12:45 - 13:45
57. Hur påverkar makroekonomin kommunerna? Malmö Arena
58. Så tjänar du pengar på hållbarhet E
59. Räkna hem vinster med digitalisering B
60. GULDPARTNER - Digitala framsteg gör jobbet roligare JULIA
13:00 - 13:45
61. Finansiell analys från insidan! C
62. Samordnad utveckling för god och nära vård HAMLET
63. Hur skapas förtroende för revisionen? D
64. Alla pratar om Fake News A
14:00 - 15:30 Avslutningsseminarium