Program

Program för KOMMEK 2018

22 augusti

09:45 - 11:15 Invigning
11:45 - 12:30
1. Knepen som får dig att lyckas som nätverkare D
2. Effektiv styrning utan riktade statsbidrag A
3. Styrning kräver både tydliga mål och en resultatkultur Malmö Arena
4. Good governance bra för samhället C
12:30 - 13:15
5. Mål- och resultatstyrning mot ökad tillit B
6. Aktuella frågor om moms och momsersättning JULIA
7. Strategisk styrning av framtidens hälso- och sjukvård E
8. Järvaskolan vill väcka ungdomars självkänsla HAMLET
9A. Virtual reality vidgar vyer ROMEO
13:30 - 14:30
10. GULDPARTNER - Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna A
11. Maktbalansen vänds upp och ner D
12. När strukturer och processer står i vägen B
13. Bra analys av resultatet vässar verksamheten Malmö Arena
13:45 - 14:30
14. Klyftan ökar mellan stora och små E
15. Malmö och Växjö gör globala FN-mål till sina HAMLET
16. Revision i samverkansorgan – snårigt! C
17. Artificiell intelligens ny väg för vården JULIA
15:00 - 16:00
18. GULDPARTNER - Det krävs mod att förändra befintliga strukturer Malmö Arena
19. Hjärnkoll på maten A
20. Intern kontroll i framkant, hur åstadkommer man det ? B
21. Oheliga allianser i det politiska styret HAMLET
15:00 - 15:45
9B. Virtual reality vidgar vyer ROMEO
22. Hur möter välfärden rekryteringsutmaningen - vad kostar det att rekrytera? JULIA
23. Hållbarhetsredovisning - något för kommuner? E
24. Det finns mycket att vinna på e-handel C
25. Kommundirektören och digitaliseringen D
16:15 - 17:00
26. Nätverkssjukvård till nytta för patienterna E
27. Styrsystem för hela kommunen Malmö Arena
28. Använd personalen där den behövs bäst JULIA
29. Långsiktig planering krävs för dagens beslut! B
16:15 - 17:15
30. GULDPARTNER - Grön finansiering - ett verktyg i kommunens miljöarbete HAMLET
31. Äga eller hyra lokaler? C
32. Forma bilden av framtidens ekonom D
33. Han öppnar våra ögon för nya kulturer A
16:30 - 17:15
9C. Virtual reality vidgar vyer ROMEO
17:15 - 19:00 Mingel

23 augusti

08:00 - 08:30 Frukostsmoothie
08:30 - 09:00
34. Lättare analysera äldreomsorgens kostnader B
35. Så drar sjukvården nytta av digitaliseringen A
36. Innovationsupphandling - hur svårt kan det vara? JULIA
37. Varberg inkluderar på riktigt C
38. Årets tillväxtkommun 2018 Malmö Arena
09:30 - 10:30
39. GULDPARTNER - Klimatsmart kapitalförvaltning - nyckeln till en hållbar framtid HAMLET
40. Nå fram med din kommunikation Malmö Arena
41. Systemet för utjämning ses över JULIA
42. Smartare än kommunsammanslagning E
43. Aktuella redovisningsfrågor B
09:30 - 10:15
44. Stimulera sömlös samverkan ROMEO
45. Robotarna redo ta över A
46. Riskanalysen – grunden för all revision C
47. Olika mycket pengar till olika skolor - vilka effekter ger det? D
10:45 - 11:30
48. Effektivisera och förenkla administrationen! Malmö Arena
49. Bostäder för alla - hur når vi dit? C
50. Slöseri med vårdtid trots brist på resurser HAMLET
51. Gemensam sak för att motverka fusk JULIA
52. Tillit skapar bättre styrning B
11:30 - 12:15
53. Finansiell analys från utsidan! A
54. Mer styrning ger bättre upphandling E
55. Så får du medborgarna att prata integration ROMEO
56. Professioner både svårstyrda och kuvade D
12:45 - 13:45
57. Hur påverkar makroekonomin kommunerna? Malmö Arena
58. Så tjänar du pengar på hållbarhet E
59. Räkna hem vinster med digitalisering B
60. GULDPARTNER - Digitala framsteg gör jobbet roligare JULIA
13:00 - 13:45
61. Finansiell analys från insidan! C
62. Samordnad utveckling för god och nära vård HAMLET
63. Hur skapas förtroende för revisionen? D
64. Alla pratar om Fake News A
14:00 - 15:30 Avslutningsseminarium