10. GULDPARTNER - Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna

GuldpartnerDetta seminarium kommer att vara en inspirerande berättelse om utanförskap, sorg och glädje med Milads tankar om vad Sverige behöver för att nå sin absolut fulla potential. Hur vi ska hantera integrationsfrågan i Sverige, utmaningarna och de verkliga lösningarna. Milad redogör sin personliga resa och sina egna observationer genom sitt liv och sitt yrke. Milad Mohammadi satsade på att prestera när han såg sina föräldrar lida av utanförskap och arbetslöshet. Med en dubbelexamen vid 22 års-åldern blev han både Sveriges yngsta jurist och statsvetare. Med passionen för mångfald och ledarskap blev han en av nordens största föreläsare. Idag har han grundat Järvaskolan, en framgångsrik grundskola med elever från Rinkeby, Tensta och Husby. Han driver Diversity Management-byrån Close the Gap som stöttar några av Sveriges största aktörer i strategier och konkreta åtgärder för att skapa en inkluderande organisation med mångfald.

Lokal: A
Medverkande:

Milad Mohammadis kall är att inspirera människor och Sverige till att utvecklas på alla fronter. Hans retorikförmåga har gjort honom till en föreläsare utan dess like.

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.