11. Maktbalansen vänds upp och ner

Snabbt framväxande ekonomier vänder upp och ned på den globala maktbalansen. Tillsammans med klimatutmaningar, förändrade värderingar, IT och internet gör det att vi lever i en tid som ser de mest omfattande förändringarna någonsin.

Lokal: D
Medverkande:

Hans Renman, utbildningsentreprenör

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.