12. När strukturer och processer står i vägen

Under det här seminariet möter du forskare från det sexåriga Nationella kommunforskningsprogrammet (NatKom) som diskuterar och reflekterar över några av programmets centrala slutsatser. Besvärligheter, resursanpassning och verksamhetsutveckling har varit bärande teman och bildar också utgångspunkten i denna framåtblickande forskningsexposé. Även om mycket pekar på att mer genomgripande förändringar behövs i den kommunala verksamheten är tänk och handlingar för att möta detta behov tämligen begränsade. Förutom att lyfta fram ett antal interna och externa strukturer och processer som hindrar nytänkande och effektiviseringar diskuteras också ett antal strategiska vägval för att nå fram till förändring.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: B
Medverkande:

Roland Almqvist, Ulf Ramberg och Johan Wänström

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.