13. Bra analys av resultatet vässar verksamheten

Ett lyckat förbättringsarbete kräver analys av resultatet och orsakerna till olika avvikelser. Här finns mycket att förbättra. Antalet mått som mäter resultat, kvalitet och resursanvändning inom utbildning, socialtjänst, samhällsbyggnad och andra verksamheter har ökat kraftigt de senaste tio åren. Erfarenheter visar att det är svårt att hantera den stora mängden och prioritera vilka mått som är viktigast. Det kan bero på att det finns brister i kunskapen om hur man analyserar sina resultat, eller att analyser inte efterfrågas i organisationen. Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet och Jämföraren i Kolada, är några exempel på hur olika mått kan lyftas fram och jämföras. Många kommuner arbetar idag intensivt med att hitta olika mått som indikerar hur bra deras tjänster är och hur väl de står sig i en jämförelse med andras. Möt en kommun som kommit långt med att arbeta systematiskt med analyser av verksamhetsresultat.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Hanna Lundborg SKL
Maria Price RKA
Åsa Holmberg och Emanuel Raptis, Karlskoga kommun

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.