14. Klyftan ökar mellan stora och små

Skillnaderna mellan Sveriges kommuner ökar och utmaningarna i såväl krympande som växande kommuner blir större. Något behöver göras men vad? Regeringen har tillsatt Kommunutredningen för att se närmare på frågan och lämna sitt slutbetänkande hösten 2019. På seminariet ger utredningen sin bild av situationen och hur man så här långt tänker kring olika lösningsalternativ.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: E
Medverkande:

Niklas Karlsson, utredningens ordförande
Sverker Lindblad, huvudsekreterare

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.