15. Malmö och Växjö gör globala FN-mål till sina

Både i Malmö och i Växjö har politikerna beslutat att Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling ska vara ledstjärnor i utvecklingsarbetet. Vad innebär det i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är utmaningarna? Hur hanteras de målkonflikter som uppstår?

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Katrin Stjernfeldt Jammeh kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad
Politisk företrädare från Växjö kommun (ej klart)
Tomas Frostberg, Redaktör för DN Global Utveckling

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.