16. Revision i samverkansorgan – snårigt!

Kommuner, landsting och regioner har många gemensamma organ t ex kommunalförbund och gemensamma nämnder, där också revisionen sker i samverkan. Uppdragen är olika och ibland oklara, liksom förutsättningarna. Vad behöver göras för att revisionen i samverkan ska bli så bra som möjligt?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: C
Medverkande:

Richard Norberg, Västerbottens läns landsting
Anders Haglund, revisor Vaxholms kommun
Karin Tengdelius, SKL

Moderator:
Lotta Ricklander, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.