17. Artificiell intelligens ny väg för vården

Hälso- och sjukvården är mitt uppe i ett teknikskifte, där digital teknik och artificiell intelligens (AI) skapar helt nya och bättre förutsättningar att ge patienter tillgång till god vård på egna villkor. Olika aktörer kan etablera digitala tjänster snabbt och även få tillgång till offentlig finansiering. Hur kan hälso-och sjukvården arbeta strategiskt och ta tillvara de möjligheter som digitalisering innebär? Hur stor är besparingspotentialen?

Lokal: JULIA
Medverkande:

Mats Ekstrand, digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Patrik Sundström, SKL

Moderator:
Annika Wallenskog, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.