18. GULDPARTNER - Det krävs mod att förändra befintliga strukturer

GuldpartnerMed motiveringen "Digitaliseringen skapar nya möjligheter som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en traditionsbunden samhällssektor, skapat helt nya lösningar baserade på nationell infrastruktur och kommunal kreativitet och därmed förändrat förutsättningarna radikalt för människor i behov av stöd…"erhöll Trelleborgs kommun, under ledning av Cecilia Lejon Guldlänken 2017 för sitt arbete med att automatisera försörjningsstödet. Tyresö kommun har automatiserat ekonomiadministrativa processer och Kriminalvården var tidigt ute och automatiserade sina processer. PwC har byggt upp ett eget internt Center of Excellence för Robot Process Automation (RPA) och har det sista året automatiserat över 20 processer i sin verksamhet. Vad fick Tyresö, Kriminalvården och PwC att ta steget? Vad ligger bakom framgången och vilka utmaningar står Sveriges kommuner inför i tider av digitalisering och automatisering? Vad krävs av ledarskapet och vilka organisatoriska förändringar kan komma att krävas för att effektivisera och klara det framtida välfärdsuppdraget?

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Hillevi Hedberg enhetschef på Ekonomiservice i Tyresö kommun
Annika Wallenskog chefsekonom SKL
Cecilia Lejon, rådgivare PwC
Joacim Trybom chef för Kriminalvårdens Servicecenter
Susanna Collijn AO-chef Public Sector PwC
Ola Johnsson, rådgivare PwC

Moderator:
Jessica Carragher Wallner

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.