2. Effektiv styrning utan riktade statsbidrag

Oavsett vilken regering som styr heter retoriken generella bidrag. Men praktiken är fler riktade bidrag. Föreläsarna reder ut för- och nackdelar med riktade och generella statsbidrag och visionerar kring hur staten bättre skulle kunna styra våra välfärdstjänster utan att de blir mindre effektiva. De reflekterar också över om finansieringsprincipen fungerar som den ska.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: A
Medverkande:

Ardalan Shekarabi, civilminister
Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen
Lena Micko, ordförande, SKL

Moderator:
Annika Wallenskog, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.