20. Intern kontroll i framkant, hur åstadkommer man det ?

Hur åstadkommer man en intern kontroll i kommunen och hur levandegör man internkontrollarbetet? Vilka är de viktigaste parametrarna för att säkerställa en god intern kontroll?

Lokal: B
Medverkande:

Henrik Heyman, Marie Viremo, Roland Svensson

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.