21. Oheliga allianser i det politiska styret

Vad är det som gör att en ohelig allians beskrivs som ohelig? Förändras bilden av oheliga allianser med förändringarna i det parlamentariska landskapet? Hur påverkas styrning och ledning? Hur bygger man koalitioner i ett nytt politiskt landskap? Hur får man beslutskraft? Lyssna till ett samtal med erfarna toppolitiker och forskare.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Johan Wänström CKS Linköpings universitet
Lars Alriksson M KSO och Jeanette Wäppling V vice KSO,  Gällivare kommun
Jimmy Jansson S KSO och Jari Puustinen M vice KSO Eskilstuna kommun
Lena Lindgren SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.