22. Hur möter välfärden rekryteringsutmaningen - vad kostar det att rekrytera?

Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antal barn och gamla växer betydligt mer än de i arbetsför ålder. SKL presenterar här sin rekryteringsprognos fram till 2026. Kommuner, landsting och regioner arbetar på flera olika sätt för att möta utmaningen men har kommit olika långt. Utöver att välfärden behöver fler medarbetare tillkommer intern och extern personalrörlighet. Vad kostar det att inte kunna behålla sina medarbetare? Vilka kostnader är förknippade med rekrytering? Men framförallt, hur kan kommunen arbeta strategiskt på kort och lång sikt för att möta dessa utmaningar?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: JULIA
Medverkande:

Tina Liljedahl Scheel, Hr-direktör, Göteborgs stad
Lile Petrovska Boschewska, ekonomichef i SDF Västra Hisingen
Bodil Umegård, utredare,  SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.