23. Hållbarhetsredovisning - något för kommuner?

Höör blev först i världen med en integrerad redovisning av en offentlig verksamhet. Lyssna på kommunens verksamhetsutvecklare Helena Sjöholm som berättar om hur den integrerade redovisningen blivit ett stöd för att driva hållbarhetsarbetet i kommunen. Vad kan kommunsektorn lära sig av trender och tendenser i börsbolagens hållbarhetsredovisning? I en omfattande studie har Susanne Arvidsson granskat hur de trettio största svenska börsbolagen rapporterade om hållbarhet under perioden 2008-2015.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: E
Medverkande:

Susanne Arvidssion, Lunds universitet
Helena Sjöholm Höörs kommun

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.