24. Det finns mycket att vinna på e-handel

Införandet av e-handel och e-fakturering pågår för fullt i kommuner och landsting och har ökat de senaste åren. Under seminariet får vi en statusuppdatering hur långt man har kommit i arbetet, vilka utmaningar som finns, men även vilka effekter som har uppnåtts. Vi får också inblick i nya krav och ny lagstiftning som kommer att påverka e-handel och e-fakturor.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: C
Medverkande:

Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist, SKL
Maria Kolak, utvecklingschef, Malmö stad
Aneta Karman, ekonom, Malmö stad
Joakim Ingers, Systemförvaltare Agresso Lidingö stad
Mikaela Klasenius,, E-handelskonsult, Lidingö stad

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.