25. Kommundirektören och digitaliseringen

Regeringen förväntar sig att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska accelerera för att öka effektiviteten i den offentliga verksamheten, förenkla vardagen för privatpersoner och företag samt främja innovation och deltagande i samhällsutvecklingen i stort. Vad kan kommundirektörens göra i allt detta? På seminariet belyses några relevanta frågeställningar utifrån kommundirektörens perspektiv: Vilken roll behöver kommundirektören ta för att säkerställa riktning och genomförande mot en effektiv, modern och digitaliserad kommun? Hur ser samspelet ut mellan kommundirektörens uppdrag och kommunens politiska ambitioner inom detta område? Hur kan kommundirektören och kommunens ledningsgrupp säkerställa att goda innovativa idéer omvandlas till verkliga effekter ute i kommunens verksamhet samt kommer medborgarna till nytta i praktiken?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: D
Medverkande:

Vesna Jovic VD SKL, Kristina Sundin Jonsson ordf i KD-föreningen och kommunchef i Skellefteå
Åsa Zetterberg regeringskansliet
Krister Högne och Anna Sandborgh Public Partner

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.