26. Nätverkssjukvård till nytta för patienterna

I Stockholms läns landsting pågår en förändring av hälso- och sjukvården utifrån målbilden för Framtidens hälso- och sjukvård. Ett viktigt inslag är etableringen av det som kallas nätverkssjukvård och där alla aktörers roller i helheten är tydliga. I ett läge med stora skillnader i behandlingsresultat och  ekonomiska problem byter Karolinska sjukhuset styrmodell för att skapa så mycket värde som möjligt för patienterna. Föreläsarna berättar om hur de gått tillväga och vilka resultat de uppnått så här långt.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: E
Medverkande:

Henrik Gaunitz, ekonomidirektör, SLL
Claes Ruth, chef centrala controllersektionen, Karolinska universitetssjukhuset, SLL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.