27. Styrsystem för hela kommunen

Hur får man ett styrsystem att genomsyra hela organisationen? Efter en kartläggning av ett antal stora och små kommuner kan vi konstatera att både politiker och tjänstepersoner känner en frustration inför frågan. Vad krävs för att lyckas? Handlar det om att förenkla och effektivisera den styrmodell vi har i dag? Hur fungerar egentligen vår mål- och resultatstyrning? Vad kan vi bygga vidare på och vad behöver förändras? Ta del av de erfarenheter ett nätverk av kommuner skaffat sig, men också idéer och förslag om hur styrsystemet ska få genomslag i hela organisationen.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Malin Sjöberg, Kommunstrateg Lindesbergs kommun
Ewa Luvö, kvalitetsstrateg Borås Stad
Jan Olausson, Kvalitetsstrateg Borås Stad

Moderator:
Christine Feuk SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.