28. Använd personalen där den behövs bäst

Styrningen av personalresurser är den mest kritiska och strategiska frågan när personalen utgör den enskilt största produktionsfaktorn. Men hur använder vi befintlig personalresurs bäst i förhållande till uppdrag, överenskomna produktionsmål och produktionsplanering? Ett proaktivt fokus på bemanningsområdet och en produktionsstyrd bemanning innebär en bättre hushållning med dyrbara personalresurser och säkerställer en budget i balans. Vi kommer att ta del av hur omsorgsförvaltningen i Kalmar har arbetat med dessa frågor och också har kunnat konstatera ett gott resultat.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: JULIA
Medverkande:

Magnus Levin, Marcus Gustafsson

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.