29. Långsiktig planering krävs för dagens beslut!

Det har under decennier varnats för svårigheter med att finansiera offentliga välfärdstjänster i framtiden. Nu är framtiden här. Åtgärder krävs när vi nu ser ett starkt tryck på de offentliga verksamheterna samtidigt som tillväxttakten av skatteunderlaget bromsar in. Den synen delas av många bedömare. Hur stora är utmaningarna nationellt? Hur ska kommuner och landsting planera och agera? Hur ska man tänka och räkna på 10-15 års sikt? Här får vi den nationella bilden och en inblick i resonemangen och avvägningarna kring långsiktsplanering och resultat i Västra Götalandsregionens långsiktiga ekonomiska bedömning.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: B
Medverkande:

Anders Östlund, Västra Götalandsregionen
Niclas Johansson, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.