3. Styrning kräver både tydliga mål och en resultatkultur

En effektiv styrning kräver fokus på tydliga mål och uppföljning av resultat. Men för att lyckas skapa engagemang och en resultatkultur där styrsystemet påverkar de som arbetar i organisationen, krävs något mer än mål och uppföljningsrapporter. Då behövs ett aktivt arbete för att utveckla värderingar, ledarskap och medarbetarskap. Här har arbetsgivarpolitiken en lika viktig roll som styr- och uppföljningssystemet. Hör hur ett arbete med personalfrågor och ledarutveckling kan gå hand i hand med den strategiska styrningen i kommunen, för att skapa service och välfärdstjänster av hög kvalitet.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Palle Lundberg, kommundirektör i Helsingborg, Sveriges Kvalitetskommun 2017
Örjan Lutz och Gunnar Gidenstam, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.