30. GULDPARTNER - Grön finansiering - ett verktyg i kommunens miljöarbete

GuldpartnerGröna kommunala investeringsprojekt finansieras idag allt mer med gröna lån och gröna obligationer. Lär dig mer om hur kommuner använder sig av finansieringen för att göra hela projektet grönt.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Björn Söderlundh, Utlåningschef, Kommuninvest
Bas Thijssen, Finanscontroller, Skövde kommun
Susanne Arneborg, Strategisk samhällsplanerare med fokus på energi och miljö, Borås stad

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.