31. Äga eller hyra lokaler?

Kommunala sektorn står inför stora investeringsbehov. Ska man bygga själv eller låta marknaden bygga och hyra istället? Vilka erfarenheter har vi från kommunsektorn och hur ska man tänka strategiskt och ekonomisk vid vägvalet.

Lokal: C
Medverkande:

Hans Lind, professor KTH
Rikard Jacobsson, PwC
Helén Örtegren SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.