32. Forma bilden av framtidens ekonom

Vill du vara med och skapa den gemensamma bilden av ekonomrollen idag och i framtiden? Under det här seminariet skapar vi tillsammans vår bild av ekonomens roll. Vi lyfter trender och tendenser som vi ser kring utvecklingen och diskuterar i mindre grupper och plenum vad de betyder. Seminariet kommer även att innehålla samtal och reflektioner kring vilka roller som kommer behöva förstärkas och vilka som kommer att behöva tonas ner de kommande åren. Det här är ett kreativt seminarium där alla får vara med och bidra till innehållet.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: D
Medverkande:

Roland Svensson
Helena Sjöholm

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.