33. Han öppnar våra ögon för nya kulturer

Mustafa Panshiri är polisen från Linköping som just nu reser runt i Sverige och föreläser om integration och utanförskap. Ha är utsedd till årets folkbildare och vill visa vad vi kan göra för att mötas över kulturgränser. När Mustafa Panshiri kom till Sverige från Afghanistan hade han aldrig i sitt 11-åriga liv hört talas om begreppet demokrati. Han visste inte heller hur man lever i ett sekulariserat samhälle och fick ingen handledning i hur han skulle hantera den nya kulturen. Denna erfarenhet blev han påmind om under 2015 när Sverige tog emot 35 000 ensamkommande ungdomar, och där en majoritet av dem kom från hans hemland. Mustafa Panshiri bestämde sig då för att agera och har nu en vision om att träffa varenda ensamkommande ungdom i Sverige, och samtidigt föreläsa om demokrati och vilka kulturkrockar som kan uppstå kring det. Med utgångspunkt i sina egna upplevelser tar han upp känslan av utanförskap, sin dröm om att bli polis men också sin förståelse för den rädsla och misstänksamhet som ensamkommande ungdomar kan känna för det svenska samhället. Mustafa Panshiri öppnar våra ögon för demokrati och visar hur vi bättre kan förstå personer med andra erfarenheter än oss själva.

Lokal: A
Medverkande:

Mustafa Panshiri

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.