34. Lättare analysera äldreomsorgens kostnader

Varför kostar äldreomsorgen det den gör? Ta del av SKL:s och RKA:s nya analysstöd för att lättare kunna besvara den frågan. Det kan handla om ambitionsnivåer och effektivitet, om volymförändringar och ekonomiska brytpunkter. Men också om förutsättningar – är de så svåra och kostnadsdrivande som man tror?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

 

Lokal: B
Medverkande:

Maria Price, Camilla Eriksson, Rådet för främjande av kommunala analyser
Fredrik Holmström, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.