35. Så drar sjukvården nytta av digitaliseringen

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården har allt som kännetecknar ett paradigmskifte. Den är gränsöverskridande, påverkar alla, utmanar och förändrar etablerade arbetssätt och styrformer samt kräver omfattande omställningsinvesteringar. Men hur säkerställer man nyttan och lönsamheten av digitalisering? Flera olika förslag till utvecklings- och digitaliseringsprojekt konkurrerar om investeringsmedlen. För att det ska vara möjligt att välja mellan olika projekt, som alla är lönsamma, måste projekten ställas mot varandra. Region Skåne har ambitionen att bli Sveriges ledande regionen inom e-hälsa och arbetar med lönsamhetskalkyler och investeringsunderlag som konkreta verktyg i digitaliseringsprocessen. Nya beslutsmodeller för digitalisering stödjer ett omfattande omställningsarbetete, bryter ny mark och gör det möjligt att förverkliga målbilden.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: A
Medverkande:

Jonas Gallon, Bengt Stavenow, Innovation Skåne

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.