36. Innovationsupphandling - hur svårt kan det vara?

Innovationsupphandling är ett kraftfullt verktyg för att utveckla offentlig verksamhet. Region Skånes inköpsavdelning har utvecklat sin förmåga att arbeta med innovationsfrämjande inköp. Den har formulerat uppdrag, mål och strategier och skapat en kultur med modiga och kreativa medarbetare som utvecklar affärerna. Under seminariet kommer regionen ge många praktiska tips och visa hur upphandlande myndigheter kan komma igång med innovationsfrämjande arbete.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: JULIA
Medverkande:

Louise Strand, Region Skåne med medarbetare

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.