37. Varberg inkluderar på riktigt

Varbergs kommun beskriver utmaningar och lärdomar i en medelstor kommun som gått från stabsläge till ordnat mottagande på mindre än ett år. En presentation som visar en kommun som ställdes inför stora utmaningar och fann lösningen i sin vision, Vision Varberg 2025.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: C
Medverkande:

Mats Oljelund, Inkluderingsstrateg Varberg
Christina Josefsson, förvaltningschef kultur- och fritid Varberg

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.