38. Årets tillväxtkommun 2018

Priset Årets Tillväxtkommun 2018 delas ut av Arena för Tillväxt under inledningen av KOMMEK. Här ges en fördjupad inblick i hur vinnarkommunen arbetar med att stimulera tillväxt och utveckling utifrån sina förutsättningar, och i samverkan med andra. Det politiska ledarskapet, samarbete, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande är några faktorer som lyfts fram i ett tillväxtperspektiv.

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Representanter från vinnarkommunen, Arena för Tillväxt och Sweco

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.