39. GULDPARTNER - Klimatsmart kapitalförvaltning - nyckeln till en hållbar framtid

Företag, institutioner och offentliga organisationer har de senaste åren antagit ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål. De ser alla hållbarhet som en del i att vara en ansvarsfull aktör, men också för att driva affär. Kostnader och risker reduceras samtidigt som kvalitet och lönsamhet ökar. Omställningen till ett hållbart samhälle pågår för fullt. Initiativen är många och imponerande, men alltför många missar fortfarande att hållbarhetssäkra en viktig och stor del av verksamheten - nämligen det ägda och förvaltade kapitalet. Vi kallar det hållbarhetsarbetets blinda fläck. Att styra om kapitalet, så att de stödjer en hållbar samhällsutveckling är helt avgörande för att vi ska uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen, men det är också ett sätt att säkra långsiktig lönsamhet och avkastning.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Lars Pettersson, Försäljningschef Storebrand Kapitalförvaltning
Annelie Mogensen, Finanschef, Västra Götalandsregionen

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.