4. Good governance bra för samhället

Hur kan vi skapa och upprätthålla offentliga institutioner av hög kvalitet? Qog - institutet, som startades av Bo Rothstein och Sören Holmberg, bedriver världsledande forskning om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerade och kompetenta institutioner. Lyssna till Bo Rothstein när han berättar om den senaste forskningen och reflekterar kring behovet av god samhällsstyrning – good governance.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: C
Medverkande:

Bo Rothstein, professor Göteborgs universitet

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.