41. Systemet för utjämning ses över

Utredare Håkan Sörman lämnar i oktober 2018 sitt slutbetänkande kring kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Han gör en översyn av systemet och tittar särskilt noga på flyktingmottagande och hur skillnader i avstånd och täthet bör slå igenom i utjämningssystemet. Håkan Sörman presenterar betänkandet och därefter kommenteras det av ekonomichefer i kommuner och landsting.

Lokal: JULIA
Medverkande:

Håkan Sörman, utredare
Veronica Hjorter-Stenklyft, ekonomichef, Strömsund
Derk de Beer, ekonomidirektör, Upplands Väsby
Åke Andersson, chefscontroller, Region Skåne

Moderator:
Annika Wallenskog, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.