42. Smartare än kommunsammanslagning

Köping, Arboga och Kungsör har under lång tid samarbetat med varandra och tillsammans med näringslivet i regionen. I nära samarbete med Kommunutredningen har man nu tagit ytterligare steg i riktning mot en fördjupad samverkan. Detta innebär bl a att man gått igenom samtliga verksamheter och identifierat områden där det finns nyttor av att fördjupa samverkan. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av de tre kommunernas KSO och näringslivsrepresentanter. För att förankra och utveckla processen genomförs löpande gemensamma KSAU- och förvaltningschefsmöten. Ta del av deras erfarenhet av var nyttorna med samverkan finns och hur man styr och leder en fördjupad samverkansprocess.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: E
Medverkande:

Elizabeth Salomonsson KSO Köping
Anders Röhfors KSO Arboga
Pelle Strengbom KSO Kungsör
Sara Schelin Kommunchef Köping
Roland Lexén Public Partner

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.