43. Aktuella redovisningsfrågor

2019 träder en ny lag om Kommunal bokföring och redovisning i kraft. Vi redovisar vad som är nytt och vilka konsekvenser får det för den kommunala redovisningen? Under seminariet tar vi också upp nyheter från rådet för kommunal redovisning, aktuella tillämpningsproblem och efterlevnaden av god redovisningssed där vi bland anat redovisar en särskild studie om tilläggsupplysningar.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: B
Medverkande:

Torbjörn Tagesson Rådet för kommunal redovisning
Pierre Donatella, Kommunforskning i väst
Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.