44. Stimulera sömlös samverkan

Sömlösa vårdprocesser skapar mervärde inte bara för patienterna, utan också för beställare och finansiärer. Vilka hinder finns för att lyckas med tjänsteintegration? Vilken roll spelar finansiella incitament i beställarnas ambition att främja integrerade vård- och omsorgstjänster? Kan beställare och huvudmän med avtalsstyrning sammanfoga länkarna i vårdkedjan? Detta är aktuella frågor inom svensk vård och omsorg. De har också blivit heta i den finska social- och hälsovårdsreformen, som strävar efter att samtidigt genomföra en total integrering av vård, omsorg och socialtjänst och införa ett omfattande valfrihetssystem inom den offentligt finansierade vården.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: ROMEO
Medverkande:

Mats Brommels, professor, Karolinska Institutet

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.