45. Robotarna redo ta över

Robottekniken finns sedan länge i tillverkningsindustrin och har på många sätt revolutionerat arbetssätt och processer där. Nu står tjänstemannasektorn inför samma utveckling. Inom administrationen i både privat och offentlig sektor används redan RPA (Robotic Process Automation). En enkel robot "kopierar" det en medarbetare gör på sin skärm. På seminariet presenteras en omvärldsanalys och framtidsspaning om kommande trender inom området. Vi får också ta del av erfarenheter från några implementeringsprojekt inom offentlig sektor.

Lokal: A
Medverkande:

Sara Persson, Region Skåne
Pär Hedin PS Provider

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.