46. Riskanalysen – grunden för all revision

Revisorerna ska göra en riskanalys för att ringa in vad som är mest väsentligt att granska. Vad är en risk och för vem eller vilka? Vilka är delaktiga i riskanalysen? Ta del av exempel från olika delar av landet och lär mer om det arbetssätt för riskanalys som SKL presenterat i en skrift tidigare i år.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: C
Medverkande:

Gunnar Hellström, kommunfullmäktiges ordförande Krokom
Britt Karlsson, revisor Krokom
Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköping

Moderator:
Anna Eklöf, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.