47. Olika mycket pengar till olika skolor - vilka effekter ger det?

Malmö stad och Helsingborg stad  har nyligen utvärderat sina respektive socio-ekonomiska resursfördelningsmodeller för grundskolan, som ger skolor med ett större kompensatoriskt uppdrag mer pengar. Hur har skolorna använt dessa resurser och vilka förbättringar i resultat och likvärdighet går att utläsa? Och har kommunerna genom sina utvärderingar funnit anledning att justera i sina resursfördelningsmodeller?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: D
Medverkande:

Eva-Lena Arefäll, utredningssekreterare, grundskoleförvaltningen, Malmö stad
Elisabeth Svenningsson, avdelningschef
Birgitta Forssman, ekonomichef
Maria Holm, bitr förvaltningschef, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.