48. Effektivisera och förenkla administrationen!

Det har under flera år förts en debatt där både forskare, experter och förtroendevalda varit kritiska till en alltmer ökad administrativ börda inom offentlig sektor. En utveckling som i debatten framställs hämma kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling. Anledningen anses vara ökade krav från bland annat komplexa regelverk, lagstiftning, målstyrning, mätning, uppföljning och kontroll. Men all administration är inte bara av ondo utan är nödvändigt för att ha ordning och reda. Men vad är det då för administration som kostar kraft och resurser i onödan? Kraft och resurser som bättre skulle kunna användas på annat sätt? Vad händer exempelvis om första linjens chefer har ett så omfattande administrativt uppdrag, så att deras utrymme för att leda, följa upp och utveckla är otillräckligt? Vem ska då engagera och entusiasmera medarbetarna?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Docent Anders Ivarsson Westerberg, Föreståndare Förvaltningsakademin, Institutionen för Samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.