49. Bostäder för alla - hur når vi dit?

I de flesta länder i Europa byggs bostäder som reserveras för hushåll med låga inkomster, så kallad social housing. Sverige har en annan modell för att tillgodose behovet av bostäder för dessa grupper. Kommunernas kostnader för sociala boendelösningar, som är en del i den svenska modellen för bostadsområdet, har dock ökat snabbt de senaste åren. Anna Granath Hansson, forskare på KTH, har i en avhandling jämfört kommunernas bostadspolitik i Sverige och Tyskland, med inriktning mot bostäder för hushåll i lägre inkomstgrupper. Helsingborg och Botkyrka arbetar aktivt för att öka utbudet av nya bostäder med lägre hyra och ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (3)

Lokal: C
Medverkande:

Anna Granath Hansson, KTH
Mikael Kipowski, Helsingborg
Hannes Flemming, Botkyrka

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.