5. Mål- och resultatstyrning mot ökad tillit

Vad innebär mål- och resultatstyrning i praktiken? Är det en bra utgångspunkt för ökad tillit? Hur hittar kommuner och landsting balansen mellan kontroll och tillit i styrningen?  Och hur ser ledarskapet ut i en tillitsbaserad organisation? Malmö stad och Hallands Läns Landsting delar med sig av sina erfarenheter så här långt i arbetet med mål- och resultatstyrning och reflekterar över detta som utgångspunkt för en ökad tillit i styrningen.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: B
Medverkande:

Anna Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef Förskoleförvaltningen Malmö Stad
Martin Engström, sjukhuschef Region Halland

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.